بیماریهای طیور

بوقلمون کشتار
۱۳۹۶/۴/۴ - میانگین : 147500
کاه
۱۳۹۶/۴/۴ - میانگین : 2150
ذرت
۱۳۹۶/۴/۴ - میانگین : 7533
کنجاله سویا
۱۳۹۶/۴/۴ - میانگین : 14140
تخم مرغ
۱۳۹۶/۴/۴ - میانگین : 34561
دام کشتار
۱۳۹۶/۴/۴ - میانگین : 307083
جوجه یکروزه گوشتی
۱۳۹۶/۴/۴ - میانگین : 20031
شترمرغ زنده
۱۳۹۶/۴/۴ - میانگین : 115000
پودر ماهی
۱۳۹۶/۴/۴ - میانگین : 40000
پودر چربی
۱۳۹۶/۴/۴ - میانگین : 52750
گندم
۱۳۹۶/۴/۴ - میانگین : 11255
سبوس برنج
۱۳۹۶/۴/۴ - میانگین : 733
مرغ زنده
۱۳۹۶/۴/۴ - میانگین : 48738
جوجه یکروزه بوقلمون
۱۳۹۶/۴/۴ - میانگین : 120000
کنجاله کلزا
۱۳۹۶/۴/۴ - میانگین : 12050
کولین
۱۳۹۶/۴/۴ - میانگین : 34250
مرغ کشتار
۱۳۹۶/۴/۴ - میانگین : 71094
مرغ قطعه بندی
۱۳۹۶/۴/۴ - میانگین : 80250
متیونین
۱۳۹۶/۴/۴ - میانگین : 119750
جوجه یکروزه تخمگذار
۱۳۹۶/۴/۴ - میانگین : 33000
لیزین
۱۳۹۶/۴/۴ - میانگین : 63500
کربنات کلسیم
۱۳۹۶/۴/۴ - میانگین : 650
کنجاله آفتابگردان
۱۳۹۶/۴/۴ - میانگین : 9750
باگاس
۱۳۹۶/۴/۴ - میانگین : 2050
فسفات
۱۳۹۶/۴/۴ - میانگین : 19489
دام زنده
۱۳۹۶/۴/۴ - میانگین : 142542
جو
۱۳۹۶/۴/۴ - میانگین : 9306
گوشت منجمد
۱۳۹۶/۴/۴ - میانگین : 233450
یونجه
۱۳۹۶/۴/۴ - میانگین : 7510
بوقلمون زنده
۱۳۹۶/۴/۴ - میانگین : 106000
کنجاله تخم پنبه
۱۳۹۶/۴/۴ - میانگین : 13950
ترئونین
۱۳۹۶/۴/۴ - میانگین : 93500
جوش شیرین
۱۳۹۶/۴/۴ - میانگین : 16000
پولت
۱۳۹۶/۴/۴ - میانگین : 113167
سبوس گندم
۱۳۹۶/۴/۴ - میانگین : 5800
شترمرغ کشتار
۱۳۹۶/۴/۴ - میانگین : 340000
گوشت مرغ مادر
۱۳۹۶/۴/۴ - میانگین : 48500
کنسانتره گوشتی
۱۳۹۶/۴/۴ - میانگین : 51250

این مطلب را به اشتراک بگذارید

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
image
اطلس
اطلس بیماریهای طیور دانشگاه کورنل
ادامه مطلب
image
اطلس بیماریها
اطلس رنگی بیماری های طیور "سوا"
ادامه مطلب
image
اطلس آناتومی
اطلس آناتومی ماکیان
ادامه مطلب