بیماریهای طیور

تخم مرغ
۱۳۹۶/۲/۴ - میانگین : 28321
ذرت
۱۳۹۶/۲/۴ - میانگین : 7217
گوشت مرغ مادر
۱۳۹۶/۲/۴ - میانگین : 49143
سبوس گندم
۱۳۹۶/۲/۴ - میانگین : 6973
جو
۱۳۹۶/۲/۴ - میانگین : 8492
پودر ماهی
۱۳۹۶/۲/۴ - میانگین : 38833
کنجاله آفتابگردان
۱۳۹۶/۲/۴ - میانگین : 9450
گندم
۱۳۹۶/۲/۴ - میانگین : 11838
کنجاله تخم پنبه
۱۳۹۶/۲/۴ - میانگین : 14350
مرغ زنده
۱۳۹۶/۲/۴ - میانگین : 45204
جوجه یکروزه تخمگذار
۱۳۹۶/۲/۴ - میانگین : 33000
کنجاله کلزا
۱۳۹۶/۲/۴ - میانگین : 12983
فسفات
۱۳۹۶/۲/۴ - میانگین : 19313
مرغ کشتار
۱۳۹۶/۲/۴ - میانگین : 66489
یونجه
۱۳۹۶/۲/۴ - میانگین : 8563
متیونین
۱۳۹۶/۲/۴ - میانگین : 120000
جوش شیرین
۱۳۹۶/۲/۴ - میانگین : 15250
لیزین
۱۳۹۶/۲/۴ - میانگین : 57000
کنجاله سویا
۱۳۹۶/۲/۴ - میانگین : 14411
پودر چربی
۱۳۹۶/۲/۴ - میانگین : 49750
گوشت منجمد
۱۳۹۶/۲/۴ - میانگین : 214450
کربنات کلسیم
۱۳۹۶/۲/۴ - میانگین : 650
دام زنده
۱۳۹۶/۲/۴ - میانگین : 135458
کاه
۱۳۹۶/۲/۴ - میانگین : 2575
سبوس برنج
۱۳۹۶/۲/۴ - میانگین : 800
باگاس
۱۳۹۶/۲/۴ - میانگین : 2450
دام کشتار
۱۳۹۶/۲/۴ - میانگین : 284208
جوجه یکروزه بوقلمون
۱۳۹۶/۲/۴ - میانگین : 120000
ترئونین
۱۳۹۶/۲/۴ - میانگین : 78000
بوقلمون زنده
۱۳۹۶/۲/۴ - میانگین : 105500
بوقلمون کشتار
۱۳۹۶/۲/۴ - میانگین : 141000
کولین
۱۳۹۶/۲/۴ - میانگین : 38000
پولت
۱۳۹۶/۲/۴ - میانگین : 109833
شترمرغ زنده
۱۳۹۶/۲/۴ - میانگین : 115000
شترمرغ کشتار
۱۳۹۶/۲/۴ - میانگین : 390000
کنسانتره گوشتی
۱۳۹۶/۲/۴ - میانگین : 44667
دان آماده گوشتی
۱۳۹۶/۲/۴ - میانگین : 14037
جوجه یکروزه گوشتی
۱۳۹۶/۲/۳ - میانگین : 19917

این مطلب را به اشتراک بگذارید

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
image
اطلس
اطلس بیماریهای طیور دانشگاه کورنل
ادامه مطلب
image
اطلس بیماریها
اطلس رنگی بیماری های طیور "سوا"
ادامه مطلب
image
اطلس آناتومی
اطلس آناتومی ماکیان
ادامه مطلب