بیماریهای طیور

مرغ زنده
۱۳۹۶/۵/۳۱ - میانگین : 54088
لیزین
۱۳۹۶/۵/۳۱ - میانگین : 61000
ذرت
۱۳۹۶/۵/۳۱ - میانگین : 7428
مرغ کشتار
۱۳۹۶/۵/۳۱ - میانگین : 77726
تخم مرغ
۱۳۹۶/۵/۳۱ - میانگین : 44592
گندم
۱۳۹۶/۵/۳۱ - میانگین : 11907
جوجه یکروزه گوشتی
۱۳۹۶/۵/۳۱ - میانگین : 23357
کنجاله کلزا
۱۳۹۶/۵/۳۱ - میانگین : 11438
پودر ماهی
۱۳۹۶/۵/۳۱ - میانگین : 38417
متیونین
۱۳۹۶/۵/۳۱ - میانگین : 121667
گوشت مرغ مادر
۱۳۹۶/۵/۳۱ - میانگین : 56071
یونجه
۱۳۹۶/۵/۳۱ - میانگین : 8760
فسفات
۱۳۹۶/۵/۳۱ - میانگین : 19489
جو
۱۳۹۶/۵/۳۱ - میانگین : 10533
سبوس برنج
۱۳۹۶/۵/۳۱ - میانگین : 742
کربنات کلسیم
۱۳۹۶/۵/۳۱ - میانگین : 650
جوجه یکروزه تخمگذار
۱۳۹۶/۵/۳۱ - میانگین : 33000
جوش شیرین
۱۳۹۶/۵/۳۱ - میانگین : 16250
باگاس
۱۳۹۶/۵/۳۱ - میانگین : 2050
سبوس گندم
۱۳۹۶/۵/۳۱ - میانگین : 7371
پودر چربی
۱۳۹۶/۵/۳۱ - میانگین : 52000
کنجاله سویا
۱۳۹۶/۵/۳۱ - میانگین : 13588
کاه
۱۳۹۶/۵/۳۱ - میانگین : 2900
دام کشتار
۱۳۹۶/۵/۳۱ - میانگین : 324375
دام زنده
۱۳۹۶/۵/۳۱ - میانگین : 151167
بوقلمون کشتار
۱۳۹۶/۵/۳۱ - میانگین : 132500
بوقلمون زنده
۱۳۹۶/۵/۳۱ - میانگین : 96000
گوشت منجمد
۱۳۹۶/۵/۳۱ - میانگین : 241300
جوجه یکروزه بوقلمون
۱۳۹۶/۵/۳۱ - میانگین : 130000
ترئونین
۱۳۹۶/۵/۳۱ - میانگین : 87500
پولت
۱۳۹۶/۵/۳۱ - میانگین : 117833
کولین
۱۳۹۶/۵/۳۱ - میانگین : 35250
شترمرغ زنده
۱۳۹۶/۵/۳۱ - میانگین : 145000
شترمرغ کشتار
۱۳۹۶/۵/۳۱ - میانگین : 380000
مرغ قطعه بندی
۱۳۹۶/۵/۳۱ - میانگین : 88500
کنسانتره گوشتی
۱۳۹۶/۵/۳۱ - میانگین : 51250
کنجاله تخم پنبه
۱۳۹۶/۵/۳۰ - میانگین : 13583
کنجاله آفتابگردان
۱۳۹۶/۵/۳۰ - میانگین : 9417

این مطلب را به اشتراک بگذارید

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
image
اطلس
اطلس بیماریهای طیور دانشگاه کورنل
ادامه مطلب
image
اطلس بیماریها
اطلس رنگی بیماری های طیور "سوا"
ادامه مطلب
image
اطلس آناتومی
اطلس آناتومی ماکیان
ادامه مطلب