بیماریهای طیور

تخم مرغ
۱۳۹۶/۳/۱ - میانگین : 39158
ذرت
۱۳۹۶/۳/۱ - میانگین : 7733
گوشت مرغ مادر
۱۳۹۶/۳/۱ - میانگین : 45714
سبوس گندم
۱۳۹۶/۳/۱ - میانگین : 6808
جو
۱۳۹۶/۳/۱ - میانگین : 8425
پودر ماهی
۱۳۹۶/۳/۱ - میانگین : 40000
کنجاله آفتابگردان
۱۳۹۶/۳/۱ - میانگین : 9450
گندم
۱۳۹۶/۳/۱ - میانگین : 11730
کنجاله تخم پنبه
۱۳۹۶/۳/۱ - میانگین : 14150
مرغ زنده
۱۳۹۶/۳/۱ - میانگین : 48563
جوجه یکروزه تخمگذار
۱۳۹۶/۳/۱ - میانگین : 33000
کنجاله کلزا
۱۳۹۶/۳/۱ - میانگین : 12350
فسفات
۱۳۹۶/۳/۱ - میانگین : 19388
مرغ کشتار
۱۳۹۶/۳/۱ - میانگین : 70679
یونجه
۱۳۹۶/۳/۱ - میانگین : 8500
متیونین
۱۳۹۶/۳/۱ - میانگین : 118000
جوش شیرین
۱۳۹۶/۳/۱ - میانگین : 16250
لیزین
۱۳۹۶/۳/۱ - میانگین : 55500
کنجاله سویا
۱۳۹۶/۳/۱ - میانگین : 14470
پودر چربی
۱۳۹۶/۳/۱ - میانگین : 52750
گوشت منجمد
۱۳۹۶/۳/۱ - میانگین : 212000
کربنات کلسیم
۱۳۹۶/۳/۱ - میانگین : 650
دام زنده
۱۳۹۶/۳/۱ - میانگین : 141833
کاه
۱۳۹۶/۳/۱ - میانگین : 2400
سبوس برنج
۱۳۹۶/۳/۱ - میانگین : 758
باگاس
۱۳۹۶/۳/۱ - میانگین : 1988
دام کشتار
۱۳۹۶/۳/۱ - میانگین : 297875
جوجه یکروزه بوقلمون
۱۳۹۶/۳/۱ - میانگین : 120000
ترئونین
۱۳۹۶/۳/۱ - میانگین : 97000
بوقلمون زنده
۱۳۹۶/۳/۱ - میانگین : 115500
بوقلمون کشتار
۱۳۹۶/۳/۱ - میانگین : 157500
کولین
۱۳۹۶/۳/۱ - میانگین : 37000
پولت
۱۳۹۶/۳/۱ - میانگین : 114167
شترمرغ زنده
۱۳۹۶/۳/۱ - میانگین : 115000
شترمرغ کشتار
۱۳۹۶/۳/۱ - میانگین : 385000
دان آماده گوشتی
۱۳۹۶/۳/۱ - میانگین : 14029
جوجه یکروزه گوشتی
۱۳۹۶/۲/۳۱ - میانگین : 22703
کنسانتره گوشتی
۱۳۹۶/۲/۳۱ - میانگین : 44667

این مطلب را به اشتراک بگذارید

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
image
اطلس
اطلس بیماریهای طیور دانشگاه کورنل
ادامه مطلب
image
اطلس بیماریها
اطلس رنگی بیماری های طیور "سوا"
ادامه مطلب
image
اطلس آناتومی
اطلس آناتومی ماکیان
ادامه مطلب