بیماریهای طیور

تخم مرغ
۱۳۹۶/۸/۱ - میانگین : 52535
ذرت
۱۳۹۶/۸/۱ - میانگین : 8810
گوشت مرغ مادر
۱۳۹۶/۸/۱ - میانگین : 58071
سبوس گندم
۱۳۹۶/۸/۱ - میانگین : 7429
جو
۱۳۹۶/۸/۱ - میانگین : 10472
پودر ماهی
۱۳۹۶/۸/۱ - میانگین : 38417
کنجاله آفتابگردان
۱۳۹۶/۸/۱ - میانگین : 8850
گندم
۱۳۹۶/۸/۱ - میانگین : 11836
کنجاله تخم پنبه
۱۳۹۶/۸/۱ - میانگین : 13017
مرغ زنده
۱۳۹۶/۸/۱ - میانگین : 46302
جوجه یکروزه تخمگذار
۱۳۹۶/۸/۱ - میانگین : 33000
کنجاله کلزا
۱۳۹۶/۸/۱ - میانگین : 14517
فسفات
۱۳۹۶/۸/۱ - میانگین : 19550
مرغ کشتار
۱۳۹۶/۸/۱ - میانگین : 67222
یونجه
۱۳۹۶/۸/۱ - میانگین : 10713
متیونین
۱۳۹۶/۸/۱ - میانگین : 154417
جوش شیرین
۱۳۹۶/۸/۱ - میانگین : 17550
لیزین
۱۳۹۶/۸/۱ - میانگین : 80250
کنجاله سویا
۱۳۹۶/۸/۱ - میانگین : 16494
پودر چربی
۱۳۹۶/۸/۱ - میانگین : 52000
گوشت منجمد
۱۳۹۶/۸/۱ - میانگین : 238200
کربنات کلسیم
۱۳۹۶/۸/۱ - میانگین : 650
دام زنده
۱۳۹۶/۸/۱ - میانگین : 151500
کاه
۱۳۹۶/۸/۱ - میانگین : 2900
سبوس برنج
۱۳۹۶/۸/۱ - میانگین : 742
باگاس
۱۳۹۶/۸/۱ - میانگین : 2050
دام کشتار
۱۳۹۶/۸/۱ - میانگین : 321250
جوجه یکروزه بوقلمون
۱۳۹۶/۸/۱ - میانگین : 122500
ترئونین
۱۳۹۶/۸/۱ - میانگین : 167500
بوقلمون زنده
۱۳۹۶/۸/۱ - میانگین : 69000
بوقلمون کشتار
۱۳۹۶/۸/۱ - میانگین : 100000
کولین
۱۳۹۶/۸/۱ - میانگین : 76000
پولت
۱۳۹۶/۸/۱ - میانگین : 115833
شترمرغ زنده
۱۳۹۶/۸/۱ - میانگین : 175000
شترمرغ کشتار
۱۳۹۶/۸/۱ - میانگین : 415000
مرغ قطعه بندی
۱۳۹۶/۸/۱ - میانگین : 77875
جوجه شترمرغ
۱۳۹۶/۸/۱ - میانگین : 2404167
جوجه یکروزه گوشتی
۱۳۹۶/۷/۳۰ - میانگین : 17750

این مطلب را به اشتراک بگذارید

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
image
اطلس
اطلس بیماریهای طیور دانشگاه کورنل
ادامه مطلب
image
اطلس بیماریها
اطلس رنگی بیماری های طیور "سوا"
ادامه مطلب
image
اطلس آناتومی
اطلس آناتومی ماکیان
ادامه مطلب